jak pomóc?

Witaj na stronie Fundacji Gaudeamus

Fundacja „Gaudeamus” została założona 15 października 2003 roku w Bydgoszczy. Jest organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji zmierzają do aktywizacji młodych ludzi poprzez zachęcenie ich do twórczych działań na rzecz rozwoju nauki i kultury. „Gaudeamus” wspiera integrację osób niepełnosprawnych oraz promuje wielokulturowość i tolerancję. Poprzez swoje działania chce przygotować młodzież do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym.