jak pomóc?

Witaj na stronie Fundacji Gaudeamus

Fundacja „Gaudeamus” została założona 15 października 2003 roku w Bydgoszczy. Jest organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji zmierzają do aktywizacji młodych ludzi poprzez zachęcenie ich do twórczych działań na rzecz rozwoju nauki i kultury. „Gaudeamus” wspiera integrację osób niepełnosprawnych oraz promuje wielokulturowość i tolerancję. Poprzez swoje działania chce przygotować młodzież do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym.

 

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY -  Nasz świadomy 1%

Numer KRS: 0000175645
Fundacja GAUDEAMUS

Jeśli roczne rozliczenie podatkowe jeszcze przed Tobą, podaruj swój 1%

Jesteśmy partnerem godnym zaufania, także dzięki Tobie. Dziś działamy i tworzymy wspólnotę osób wspierających tych, którzy znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji życiowej i muszą walczyć o swoje jutro.