jak pomóc?

Projekty zrealizowane w 2011 r.

1. Pracownia Regionalistyczna. Dziedzictwo kultury ziemiańskiej w regionie Kujawsko-Pomorskim – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego / Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2. Szkoleniowo-doradcze wsparcie osób nieaktywnych zawodowo – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia;

3. Kujawsko-Pomorskie kino dla osób niewidomych – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

4. Otwieramy się na sztukę wokół nas – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

5. Classic and Dubstep In Progress – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

6. Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy – projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie;

7. Kujawsko-Pomorskie kino dla osób niewidomych – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

8. III Inowrocławska Majówka – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia;

9. AZS Młodych – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Inowrocławia.