jak pomóc?

Projekty współrealizowane

1. Konferencja naukowa o randze krajowej nt. „Warunki rozwoju rekreacji i turystyki w dolinach rzecznych” – projekt współrealizowany ze środków własnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;

2. Kropla wody w morzu potrzeb – kampania promocyjno-informacyjna na rzecz upowszechnienia informacji dotyczących konieczności oszczędzania i racjonalnego gospodarowania wodą – projekt współrealizowany z „Zielonych Grantów” Henkla;

3. Konkurs zorganizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Fundację Gaudeamus dla studentów ostatnich lat studiów oraz absolwentów szkół wyższych nt. „Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej” na najlepszą pracę magisterską, inżynierską, licencjacką lub seminaryjną z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych;

4. Otwarcie półki bookcrossingowej BOOKSPACE – Biblioteczka APK;

5. Biesiada Kulturalna – Dworek w Słaboszewku;

6. Konferencja nt. „Jak współpracować z NGO? Możliwości i ograniczenia”;

7. Wystawa projektów dyplomowych absolwentów kierunku Architektura i urbanistyka: „Młodość. Kultura. Architektura”;

8. ART, FASHION & DESIGN;

9. Koncert i panel dyskusyjny z udziałem młodych kompozytorów „Skazani na kompozycję?".