jak pomóc?

Projekty zrealizowane w 2015 r.

1. ABC rekreacji osób niepełnosprawnych – projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

2. Most Królowej Jadwigi – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

3. Artystyczna Bydgoszcz – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

4. Inkubator Samorządów Uczniowskich – projekt realizowany ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

5. Festiwal UTW – projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.