jak pomóc?

Projekty zrealizowane w 2016 r.

1. Dziedzictwo intelektualne Andrzeja Szwalbego – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

2. Sympozjum popularnonaukowe FOTON – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

3. Przegląd Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego Regional Press Photo 2016 – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

4. Tęcza – Działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, wpływające na poprawę ich życia – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

5. Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – projekt realizowany ze środków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.