jak pomóc?

Projekty zrealizowane w 2014 r.

1. Artystyczna dusza po 50-tce;     

2. Alfabet Kultury – projekt realizowany do 2015 r.;

3. ABC Rekreacji Osób Niepełnosprawnych;

4. Movie Mówi Project – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

5. Przegląd Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego Regional Press Photo 2014 – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

6. Zeszyty Muzealne – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

7. Andrzej Szwalbe jako mecenas sztuki – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;  

8. Uniwersytet Artystyczny Rodzica i Dziecka;

9. Klaster Przemysłów Kreatywnych – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;    

10. Moja zdrowa szkoła;

11. Moje miasto, moja szkoła.