jak pomóc?

Projekty zrealizowane w 2012 r.

1. Przegląd Fotografii Reportażowej Regionu Kujawsko-Pomorskiego Regional Press Photo 2012 – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

2. II Bydgoski Festiwal„Podróżnicy” – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

3. Leon Wyczółkowski a region bydgoski – partnerzy projektu: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Centrum Kultury Belle Epoque, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, WOKiS w Bydgoszczy; projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bydgoszczy;

4. Bydgoskie Kino Bez Barier. Prezentacja filmów fabularnych dla osób niewidomych z użyciem audiodeskrypcji – partnerzy projektu: Kujawsko-Pomorski Okręg Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodek Szkolno-Wychowaczy nr 2 im. gen. S. Maczka w Bydgoszczy, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych WSG, Fundacja Audiodeskrypcja;

5. Kujawsko-Pomorskie kino dla osób niewidomych – projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

6. KPCES, Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej – projekt realizowany od stycznia 2011 r. do grudnia 2013 r.